Skilled Professionals

●Werkwijze

Binnen DeLinck Skilled Professionals wordt gebruikt gemaakt van diverse manieren om succesvol kandidaten te rekruteren. Basis voor de zoektocht is de samen met de opdrachtgever opgestelde functiebeschrijving, kandidaatprofiel en bedrijfsprofiel;

• adverteren

Wij bieden professionele ondersteuning bij het opstellen van wervende teksten, opmaak, lay-out, advies inzake mediakeuze en plaatsing. De kosten hiervoor worden tegen kostprijs doorbelast.

• internet recruitment

Actief rekruteren van professionals op de concrete functiebeschrijving van de opdrachtgever. Uiteraard is er ook constante aandacht voor zoekende professionals als aanvulling op onze ‘professionals base’.

• direct target mail

ctief informeren van de kandidaten uit onze ‘professionals base’ door hen op de hoogte te houden van vacante posities die aansluiten bij hun ambities.

• file search

Toetsing en selectie van kandidaten uit onze eigen ‘professionals base’ aan de opgestelde functiebeschrijving. Snelheid en accuratesse zijn gewaarborgd omdat alle kandidaten vooraf zijn geïnterviewd en voor voordracht worden geïnformeerd.

Na afronding van de rekruteringsfase wordt de eerste selectie kandidaten tijdens één of meerdere interviews met de verantwoordelijke partner/consultant verder door het selectieproces geleid. Tijdens deze gesprekken worden de kandidaten ook getest op hun primaire teamrollen (Belbin) en leerstijlen (Kolb). Op deze wijze is het mogelijk een eerste vergelijk te maken tussen gedragskenmerken en functiekenmerken. Na deze gesprekken wordt het aantal kandidaten gereduceerd tot maximaal twee kandidaten, die optimaal aansluiten bij de functiebeschrijving, kandidaatprofiel en bedrijfsprofiel. Alvorens de geschikte kandidaten worden voorgedragen heeft altijd een ondersteunend referentieonderzoek, om redenen van objectiviteit en neutraliteit, plaatsgevonden.

Indien gewenst door de opdrachtgever kunnen kandidaten worden getest alvorens te worden voorgedragen. Het testresultaat geeft inzicht in de gedragseigenschappen en het te verwachten werkgedrag toegespitst op de functiecriteria. Ook is het mogelijk om gedragskenmerken met functiekenmerken te vergelijken.

Onze aanpak combineert een zeer hoge slagingskans en een tot het minimum beperkt afbreukrisico.