Management & Strategy


Change Management
Kenmerkend voor Change Management is dat het doorvoeren van structurele veranderingen noodzakelijk is en dat dit door het huidige managementteam of directie ook duidelijk herkend en erkend wordt, doch dat het eigen managementteam of directie om strategische redenen deze veranderingen zelf niet op een juiste wijze kan implementeren en realiseren.
De change-managers van DeLinck zijn hier exact op hun plaats.

Corporate Recovery
De organisatie begeeft zich in een zeer cruciale fase en moet dringend financieel en organisatorisch worden geherstructureerd, met als primaire focus een sterke verbetering op efficiency- en salesvlak.
De interim manager (bege)leidt de reorganisatie en draagt, wanneer noodzakelijk, zorg voor herfinanciering.

Strategic Business Development
De interim manager wordt, voor de duur van het project en met een specifieke business developmentopdracht, als ideeëngenerator toegevoegd aan het managementteam of directie.
De leiding tijdens de ideeënfase is in handen van de interim manager. Na deze fase worden de resultaten hiervan vertaald naar een volledig businessplan voor succesvolle marktintroduktie, hetgeen in samenwerking met het eigen managementteam of directie wordt gerealiseerd.

Sales Management
Het proces van verkopen wordt door de interim sales managers van DeLinck omgezet van ‘aangeboren talent’ naar ‘professie’.
Directe coaching van verkopers, opzetten en implementeren van salesbeleid, salesscope, individuele salesplannen/planning en marketing- en salesbudgetten zijn hun domein.

HR Solutions
Een reorganisatie heeft vaak tot gevolg dat een deel van uw medewerkers langs een natuurlijke of gedwongen weg dienen af te vloeien. Gezien de gevolgen voor de betrokken medewerkers altijd een vervelende situatie. DeLinck kan vanaf de vroegste fase hierbij ondersteuning bieden aan uw HRM-afdeling. Dit kan onder andere bestaan uit
- het (mede)verzorgen van de "slecht nieuws" gesprekken met de betrokken medewerkers
- doen van de ontslagaanvragen
- opstellen en uitonderhandelen van sociale plannen
- gedeeltelijke of gehele implementatie
- het verzorgen van outplacement
- het verzorgen van diverse trainingen voor de betrokken medewerkers:
- Acceptatie van de situatie
- Competentie- & ambitieprofiel
- Vacatures selecteren & kwalificeren
- Schrijven van sollicitatiebrieven
- Opstellen van krachtige CV's
- Voeren van sollicitatiegesprekken

Mediation
In deze specifieke situatie treedt de interim manager op als mediator, met als opdracht partijen tot elkaar te brengen.
Hierbij kan gedacht worden aan conflicten tussen directie en bestuur, ondernemings- raad, managementteam of vakbonden.

Temporary Capacity
Dit is dé oplossing wanneer er tijdelijk behoefte is aan specifieke kennis en kunde of wanneer in de permanente invulling de functie niet snel genoeg kan worden voorzien en daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar dreigt te komen.