Leading Executives

●Werkwijze

Het succes van een onderneming is in sterke mate afhankelijk van de bekwaamheid en kunde van haar medewerkers. Dit geldt zeker voor personen in leidende posities. Ondernemingen kunnen dus alleen genoegen nemen met de allerbeste kandidaat.

Het aantal gegadigden voor deze posities is dan ook vele male groter dan het aantal geschikte kandidaten. Om op een juiste wijze de opdracht te kunnen uitvoeren is een nauwkeurige omschrijving van de functie-eisen, in de vorm van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, evenals een uitgebreide beschrijving van het profiel van de juiste kandidaat noodzakelijk. Eén van de voornaamste kernkwaliteiten van onze partners/consultants is het op de juiste wijze interpreteren van deze eisen en wensen en dit gezamenlijk met de opdrachtgever te vertalen naar een nauwkeurige functiebeschrijving en kandidaatprofiel.

Aanvullend daarop is een omschrijving van uw “organisatie/bedrijfsonderdeel” en de toekomstige plaats van de gezochte functionaris hierbinnen essentieel.

Naast actieve werving door gericht “adverteren/direct search”, is de focus van onze dienstverlening zeer sterk gericht op het selectieproces. Dit bestaat uit meerdere één op één gesprekken met de verantwoordelijke partner/consultant. Door de jarenlange ervaringen van onze partners/consultants op dit vlak excelleert DeLinck Leading Executives in het matchen van vraag en aanbod. Tijdens deze gesprekken worden de kandidaten ook getest op hun primaire teamrollen (Belbin) en leerstijlen (Kolb). Op deze wijze is het mogelijk een eerste vergelijk te maken tussen gedragskenmerken en functiekenmerken.

Alvorens een kandidaat wordt voorgedragen heeft altijd een ondersteunend referentieonderzoek, om redenen van objectiviteit en neutraliteit, plaatsgevonden. Een gedegen onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan een juiste keuze en toekomstig succes.

Indien gewenst door de opdrachtgever kunnen kandidaten ook uitgebreid worden getest alvorens te worden voorgedragen. Het testresultaat geeft inzicht in de cognitieve capaciteiten, gedragseigenschappen en het te verwachten werkgedrag toegespitst op de functiecriteria. Het is een hulpmiddel om met meer zekerheid tot een verantwoorde kandidatenkeuze te komen. DeLinck Leading Executives adviseert inzake welke testen het best gebruikt kunnen worden. In verband met het waarborgen van de objectiviteit en de interpretatie van de testresultaten, wordt het onderzoek zelf door onafhankelijke psychologen uitgevoerd.

Onze aanpak combineert een zeer hoge slagingskans met een tot het minimum beperkt afbreukrisico.